Om oss

Kjøl - Frys - Aircondition - Varmepumper - Service

F-gass sertifisertFREDRIKSTAD KJØLEMONTAGE AS er godkjent og sertifisert gjennom F-gassforordningen.


De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass. Det innføres også krav om sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.


Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.


AdresseFredrikstad Kjølemontage AS K. G. Meldahlsvei 9. 1671 Kråkerøy Norway